Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ  Ο κατά πάντα λίαν αγαπητός και σεβαστός Φίλος κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΚΕΤΟΣ μου έκανε 
 δώρο-έκπληξη στην ονομαστική μου εορτή την ετυμολογία-ερμηνεία του ονόματός 
 μου.Σκέφθηκα λοιπόν να μοιραστώ μαζί σας αυτήν την όμορφη και πολύ χρήσιμη 
 προσφορά του.Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και του εύχομαι ο Θεός και 
 ο Άγιος Απόστολος Τιμόθεος να του δίδουν υγεία και δύναμη στο πολυσχιδές έργο του.

ΤΙΜΟΘΕΟΣ Ερμηνεία - Ετυμολογία:
τιμόθεος
-ον, Α· 1. αυτός που τιμά τον θεό· 2. (κυρίως το αρσ. ως κύριο όν.) Τιμόθεος· διθυραμβοποιός* και μουσικός καταγόμενος από τη Μίλητο.
[ΕΤΥΜΟΛ. < τιμή + θεός].

Τιμόθεος: Όνομα ιστορικών προσώπων:

1. Ποιητής και μουσικός από τη Μίλητο (447-357 π.Χ.). Λέγεται πως εισήγαγε τεχνικούς νεωτερισμούς στη μουσική, αυξάνοντας τον αριθμό των χορδών στη λύρα. Ήταν κυρίως γνωστός ως συνθέτης μονωδιών, αλλά έγραψε και διθυράμβους και ύμνους. Χαρακτηριστικό της τέχνης του φαίνεται πως ήταν η προσπάθειά του να κάνει τη μουσική και την ποίηση του μιμητική και ρεαλιστική, όπως στον Ναύπλιό του, όπου προσπάθησε να αναπαραστήσει μια καταιγίδα με μουσική φλάουτου, και στο Ταξίδι της Σεμέλης. Απόσπασμα μιας μονωδίας του Τιμοθέου με τον τίτλο Πέρσαι ανακαλύφθηκε το 1902. Είναι μια λυρική εντύπωση της μάχης της Σαλαμίνας, και αναφέρεται από τον Πλούταρχο στη βιογραφία του τού Φιλοποίμενος.

2. Γιος του Κόνωνα και μαθητής του Ισοκράτη. Ικανός Αθηναίος στρατηγός και διπλωμάτης της περιόδου της δευτέρας Αθηναϊκής Ομοσπονδίας. Το 387 π.Χ. είχε εκστρατεύσει εναντίον των Λακεδαιμονίων και κατέλαβε την Κέρκυρα. Με 60 πλοία νίκησε τον Σπαρτιάτη ναύαρχο Νικόλοχο κοντά στη Λευκάδα, και με τις επιτυχίες του αυτές βοήθησε ώστε να γίνει ειρήνη με όρους που ανάγκασαν τη Σπάρτη να πάψει να διεκδικεί την υπεροχή απέναντι των Αθηνών. Αργότερα, έβαλαν στη θέση του αρχιστράτηγου τον Ιφικράτη και ο Τιμόθεος κατέφυγε στο βασιλιά των Περσών. Όμως ξαναγύρισε, και τον έστειλαν να βοηθήσει τον σατράπη της Φρυγίας Αριοβάρζανο Α’, που ήταν φίλος των Αθηνών και που είχε επαναστατήσει εναντίον του Πέρση βασιλιά. Ο Τιμόθεος πήρε τη Σάμο από τους Πέρσες το 365 π.Χ., και επεξέτεινε την αθηναϊκή κυριαρχία έως τη Θρακική Χερσόνησο και τη Χαλκιδική. Κατόπιν όμως, επειδή δεν μπόρεσε να βοηθήσει, εξαιτίας του καιρού, τον συνάδελφό του Χάρη σε μια επίθεση εναντίον της Χίου το 356, τον δίκασαν για προδοσία και τον καταδίκασαν να πληρώσει ως πρόστιμο 100 τάλαντα. Ο Τιμόθεος, επειδή δεν μπορούσε να πληρώσει αυτό το τεράστιο ποσό, αυτοεξορίστηκε στη Χαλκίδα, όπου και πέθανε έπειτα από λίγο. Αργότερα, οι Αθηναίοι μετέφεραν τα οστά του στον Κεραμεικό και του έστησαν ανδριάντα στην Αγορά και την Ακρόπολη. Υπάρχει βιογραφία του Τιμοθέου από τον Νέποτα.

3. Αθηναίος γλύπτης, που έζησε στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. (375-340). Εργάστηκε σε πολλά μέρη, και τα έργα του είναι γνωστά από τις αναφορές αρχαίων συγγραφέων ή από επιγραφές. Τα έργα που αναφέρονται από συγγραφείς, και που κανένα δεν έχει σωθεί, είναι: 1) Το άγαλμα της Αρτέμιδος, που βρισκόταν στο ναό του Απόλλωνος της Ρώμης, 2) Το άγαλμα του Ασκληπιού, στην Τροιζηνία, 3) Το άγαλμα του Άρη στην Αλικαρνασσό, που άλλοι όμως το απέδιδαν στον Λεωχάρη, 4) Σύμπλεγμα της Λήδας, με τον Δία μεταμορφωμένο σε κύκνο. Από το τελευταίο βρέθηκαν πολλά αντίγραφα, κι απ’ αυτό συμπεραίνεται πως θα πρέπει να ήταν πολύ γνωστό. Επίσης, ο Τιμόθεος είχε φιλοτεχνήσει τον νότιο γλυπτικό διάκοσμο της ζωφόρου του μαυσωλείου της Αλικαρνασσού, από τον όποιο έχει βρεθεί μόνο μια ανάγλυφη πλάκα. Τα έργα όμως που αποτελούν κριτήρια της τέχνης του είναι τα αγάλματα των αετωμάτων και των ακρωτηρίων του ναού του Ασκληπιού στην Επίδαυρο, όπως έγινε γνωστό από μια επιγραφή που έχει βρεθεί. Στο δυτικό αέτωμα παρίστανε την Αμαζονομαχία και στο ανατολικό άλλη μάχη, ενώ τα γωνιαία ακρωτήρια της δυτικής πρόσοψης διακοσμούνταν από δυο έφιππες Νηρηίδες ή Αύρες. Όσα κομμάτια έχουν σωθεί από τον διάκοσμο αυτό του Τιμοθέου, βρίσκονται τώρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών. Από τα καλύτερα που διατηρούνται, είναι δυο έφιππες Νηρηίδες, δυο πτερωτές Νίκες και μια Αμαζόνα.
Στην Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή γραμματεία ο όρος ΤΙΜΟΘΕΟΣ αναφέρεται εκατοντάδες φορές! Βλέπε ενδεικτικό πίνακα:


                                :


Ο Πλούταρχος, για παράδειγμα, κάνει την ακόλουθη αναφορά:
 Αλλά και ο Ισοκράτης αναφέρεται στο όνομα Τιμόθεος:

 ΄
Στην Χριστιανική Γραμματεία ο Τιμόθεος εμφανίζεται ως  μαθητής του Αποστόλου Παύλου. Βλέπε το ακόλουθο απόσπασμα της Καινής Διαθήκης:
Κεφάλαιο Ιστ΄

ΠΡΑΞΕΙΣ των ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

1 Κατήντησε δε εις Δέρβην και Λύστραν. και ιδού μαθητής τις ήν εκεί ονόματι Τιμόθεος, υιός γυναικός τινος Ιουδαίας πιστής, πατρός δε Έλληνος, 2 ός εμαρτυρείτο υπό των εν Λύστροις και Ικονίω αδελφών. 3 τούτον ηθέλησεν ο Παύλος σύν αυτώ εξελθείν, και λαβών περιέτεμεν αυτόν διά τους Ιουδαίους τους όντας εν τοίς τόποις εκείνοις· ήδεισαν γάρ άπαντες τον πατέρα αυτού ότι Έλλην υπήρχεν. 4 ως δε διεπορεύοντο τας πόλεις, παρεδίδουν αυτοίς φυλάσσειν τα δόγματα τα κεκριμένα υπό των αποστόλων και πρεσβυτέρων των εν Ιερουσαλήμ. 5 αι μέν ούν εκκλησίαι εστερεούντο τή πίστει και επερίσσευον τώ αριθμώ καθ' ημέραν. 6 Διελθόντες δε την Φρυγίαν και την Γαλατικήν χώραν, κωλυθέντες υπό τού αγίου Πνεύματος λαλήσαι τον λόγον εν τή Ασία, 7 ελθόντες κατά την Μυσίαν επείραζον κατά την Βιθυνίαν πορεύεσθαι· και ουκ είασεν αυτούς το Πνεύμα. 8 παρελθόντες δε την Μυσίαν κατέβησαν εις Τρωάδα. 9 και όραμα διά της νυκτός ώφθη τώ Παύλω· ανήρ τις ήν Μακεδών εστώς, παρακαλών αυτόν και λέγων· Διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν. (…)

 ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

22 Ιανουαρίου:
 Σήμερα η Εκκλησία τιμά την μνήμη ενός Αποστόλου και ενός στρατιώτου. Ο Απόστολος είναι ο Τιμόθεος, ο μαθητής του Αποστόλου Παύλου, Επίσκοπος στην Έφεσο, όπου και απέθανε μαρτυρικά.
 Ο στρατιώτης είναι ο Αναστάσιος ο Πέρσης. Αυτός, στρατιώτης πρώτα, τον καιρό που οι Πέρσες κυρίευσαν τα Ιεροσόλυμα και πήραν τον Τίμιο Σταυρό, έγινε μοναχός ύστερα στην αγία πόλη και τέλος βρήκε μαρτυρικό θάνατο από τους συμπατριώτες του τους Πέρσες. Στρατεία - η καλή στρατεία - είναι η ζωή του χριστιανού και ταιριάζουν και στον Απόστολο Τιμόθεο και στο στρατιώτη Αναστάσιο εκείνα που γράφει ο Απόστολος Παύλος και στις δυό του επιστολές προς τον Τιμόθεο. Στην πρώτη• "Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως• επιλαβού της αιωνίου ζωής...". Και στην δεύτερη• "...κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Χριστού... εάν δε και αθλή τις ου στεφανούται, εάν μη νομίμως αθλήση".

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἀποστόλου -Ἦχος δ´

Χρηστότητα ἐκδιδαχθείς, καί νήφων ἐν πᾶσιν, ἀγαθήν συνείδησιν ἱεροπρεπῶς ἐνδυσάμενος, ἤντλησας ἐκ τοῦ Σκεύους τῆς ἐκλογῆς τά ἀπόρρητα, καί τήν πίστιν τηρήσας, τόν ἴσον δρόμον τετέλεκας, Ἀπόστολε Τιμόθεε. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου, Ἦχος δ´.(Αναστασίου του Πέρσου)

Ὁ Μάρτυς σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλεν ἔθραυσε καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις Χριστέ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος πλ. δ´. Τόν τάφον σου Σωτήρ

Τόν θεῖον Μαθητήν, καί συνέκδημον Παύλου, Τιμόθεον πιστοί, ἀνυμνήσωμεν πάντες, σύν τούτῳ γεραίροντες, τόν σοφόν Ἀναστάσιον, τόν ἐκλάμψαντα, ἐκ τῆς Περσίδος ὡς ἄστρον, καί ἐλαύνοντα, τά ψυχικά ἡμῶν πάθη, καί νόσους τοῦ σώματος.


( ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΟΡΘΌΔΟΞΟ ΑΓΙΟΛΌΓΙΟΝ ΔΈΚΑ ΕΠΤΆ ΑΚΌΜΗ ΆΓΙΟΙ ΜΕ ΤΟ ΌΝΟΜΑ ΤΙΜΟΘΕΟΣ  )


π .ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ

Ο άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης + 12 Ιουλίου

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ Ο ΚΑΠΠΑΔΟΚΗΣ + 12 ΙΟΥΛΙΟΥ  Ο Άγιος γέροντας Παΐσιος υπήρξε μια από τις πιο φωτισμένες αγίες μορφές της Εκκλησίας μας, ...