Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΛΕΝΗΣ-ΟΣΙΑΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ

 
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ  ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ 
                                    Απολυτίκιον ήχος πλ.α' Τόν συνάρχον Λόγον 


       


   Αριστείας βραβεία παρά του Κτίσαντος
   εδέξω,μάρτυς γενναίε ,
   Παλαιολόγων πυρσέ,
   Κωνσταντίνε,Βυζαντίου άναξ έσχατε,
   όθεν Κυρίω νυν συνών 
   καθικέτευε Αυτόν 
   ειρήνην βραβεύειν πάσι 
   και τους εχθρούς υποτάσσειν 
   υπό τους πόδας Ορθοδόξου λαού.  

Ἀπολυτίκιον Ὁσίας Ὑπομονής
Ἦχος πλ. α’ – Τόν συνάναρχον Λόγον 

Τήν κλεινήν βασιλίδα ἐγκωμιάσωμεν, Ὑπομονήν τἠν Ὁσίαν, περιστεράν εὐλαβή ἐκ τοῦ κόσμου πετασθείσαν τῆς συγχύσεως πρός τάς σκηνάς τοῦ οὐρανοῦ, ἐν ἀγάπῃ ἀκλινεί, ἀσκήσει καί ταπεινώσει βοώντες, θραύσον, λιταῖς σου ἡμῶν δεσμούς ἀνόμους, ἄνασσα.

 ( ποίημα Χαραλάμπους Μπουσίου)

ΘΡΗΝΟΣ ΣΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ 


 


  

Ο άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης + 12 Ιουλίου

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ Ο ΚΑΠΠΑΔΟΚΗΣ + 12 ΙΟΥΛΙΟΥ  Ο Άγιος γέροντας Παΐσιος υπήρξε μια από τις πιο φωτισμένες αγίες μορφές της Εκκλησίας μας, ...