Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΛΕΝΗΣ-ΟΣΙΑΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ

 
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ  ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ 
                                    Απολυτίκιον ήχος πλ.α' Τόν συνάρχον Λόγον 


       


   Αριστείας βραβεία παρά του Κτίσαντος
   εδέξω,μάρτυς γενναίε ,
   Παλαιολόγων πυρσέ,
   Κωνσταντίνε,Βυζαντίου άναξ έσχατε,
   όθεν Κυρίω νυν συνών 
   καθικέτευε Αυτόν 
   ειρήνην βραβεύειν πάσι 
   και τους εχθρούς υποτάσσειν 
   υπό τους πόδας Ορθοδόξου λαού.  

Ἀπολυτίκιον Ὁσίας Ὑπομονής
Ἦχος πλ. α’ – Τόν συνάναρχον Λόγον 

Τήν κλεινήν βασιλίδα ἐγκωμιάσωμεν, Ὑπομονήν τἠν Ὁσίαν, περιστεράν εὐλαβή ἐκ τοῦ κόσμου πετασθείσαν τῆς συγχύσεως πρός τάς σκηνάς τοῦ οὐρανοῦ, ἐν ἀγάπῃ ἀκλινεί, ἀσκήσει καί ταπεινώσει βοώντες, θραύσον, λιταῖς σου ἡμῶν δεσμούς ἀνόμους, ἄνασσα.

 ( ποίημα Χαραλάμπους Μπουσίου)

ΘΡΗΝΟΣ ΣΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ 


 


  

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ:ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Το πλήρες κείμενο του Κατηχητήριου Λόγου της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου:     ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙ...