Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ

 

Βιώνοντας την προσωπικήν μου δοκιμασίαν συμμερίζομαι απόλυτα τήν δυσχερή θέση στην οποία έχει περιέλθει ο λαός της Πατρίδος μας από τα πειθήνια όργανα του άρχοντος τού κόσμου τούτου .
 Προσεύχομαι όπως ο  σαρκωθείς Κύριος  προφέρει πλούσια την Χάρη Του σε κάθε ψυχή που αναζητά το έλεος και την βοήθεια Του. 
 Αγία Πόλις Ιερουσαλήμ 16 Ιανουαρίου 2014 

                                                                   ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ Α 
                                                 ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 

ΕΥΧΗ ΙΚΕΤΗΡΙΟΣ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ Μητροπολίτου Ν.Ιωνίας Τιμοθέου

Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός,ο ποιών πάντα και μετασκευάζων αυτά,ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλαμθρώπως πά...