Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

ΕΥΧΗ ΕΠΙ ΕΥΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ
 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1992 ΕΥΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΤΙΜΟΘΕΟ ΚΑΙ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟ

                                              ΕΥΧΗ ΕΠΙ ΕΥΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ  
                     Μητροπολίτου Ν.Ιωνίας-Φιλαδελφείας  ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ 

 Ο των όλων Δημιουργέ και Κύριε και Βασιλεύ των αιώνων,ο πολύς  εν ελέει και πλούσιος εν αγαθότητι ,ο τα δώρα των Μάγων εν Βηθλεέμ προσδεξάμενος,ο Άρτος της ζωής ο εκ του ουρανού καταβάς,ο καιρούς και χρόνους εν τη ση εξουσία θέμενος και την ζωήν ημών εις χείρας σου διακρατών . 
 Επάκουσον ημών δεομένων Σου εν τη ευσήμω ημέρα ταύτη,επί τη εισόδω ημών εις τόν νέον ενιαυτόν της χρηστότητός  Σου και ευλόγησον τόν πλακούντα τούτον,προσφερόμενον εις δόξαν Σήν και τιμήν του εν αγίοις Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου,Αρχιεπισκόπου Καισαρείας της Καππαδοκίας. 
 Επίβλεψον,Μεγαλόδωρε,εξ ουρανού αγίου Σου και κατάπεμψον εφ' ημάς,τούς τε τα δώρα ταύτα ευτρεπίσαντας και τούς εξ αυτών μεταλαμβάνοντας,τάς  ουρανίους δωρεάς Σου,ότι επί Σοί ηλπίκαμεν,τω ζώντι Θεώ εις τούς αιώνας. 
 Ευλόγησον τό Ίδρυμα τούτο ( τόν οίκον τούτον ) καί τας εισόδους καί εξόδους ημών,πλήθυνον εν αγαθοίς τήν ζωήν ημών καί κατεύθυνον τα διαβήματα ημών πρός εργασίαν των θείων Σου εντολών,ότι ουκ επ' άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος. 
 Πρεσβείαις της Παναχράντου αγίας σου Μητρός,του εν αγίοις Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου ( του αγίου του Ναού η της ενορίας όπου λαμβάνει χώρα η τελετή ) και πάντων Σου των αγίων,των απ' αιώνων Σοί ευαρεστησάντων. Αμήν.  
Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 


Η παραπάνω ωραιοτάτη ευχή δημοσιεύεται στο "ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ" του μακαριστού Μητροπολίτου Ν.Ιωνίας καί Φιλαδελφείας Τιμοθέου Ματθαιάκη το οποίο περιλαμβάνει 214 ευχάς,αναφερομένας εις ποικίλους περιπτώσεις .Θεωρήσαμε σκόπιμον όπως αναδημοσιεύσουμε εδώ την "ευχή της Βασιλόπιττας" πρός βοήθειαν των ευλαβεστάτων Λειτουργών του Υψίστου  στην άσκησιν της αγιαστικής αυτών εν τω κόσμω αποστολής. 
Αρχιμανδρίτης Τιμόθεος Ηλιάκης  


ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2013 ΕΥΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2014 ΕΥΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣΟ ΤΟΜΟΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Ο ΤΟΜΟΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ Βαρθολομαῖος, ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης ...