Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

Αγνή Παρθένε Δέσποινα – Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, Ο κατωτέρω ύμνος προς την Κυρίαν Θεοτόκον, είναι επιλογή διαφόρων στίχων, από ωδές τις οποίες συνέθεσε ο Άγιος Νεκτάριος, ο Επίσκοπος Πενταπόλεως, ο θαυματουργός στην Παναγία μας. Οι ωδές αυτές περιλαμβάνονται στο Θεοτοκάριον του Αγίου Νεκταρίου, το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο, παρά ένα ποίημα – ύμνος, άφθαστο στην απλότητά του και πλήρες ευλαβικών Αγιοπνευματικών εμπειριών του Αγίου ποιητού του!

Αγνή Παρθένε – Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, του θαυματουργού.

Αγνή Παρθένε Δέσποινα, άχραντε Θεοτόκε,
Παρθένε μήτηρ άνασσα, πανένδροσέ τε πόκε.

Υψηλοτέρα Ουρανών, ακτίνων λαμπροτέρα,
χαρά παρθενικών χορών, αγγέλων υπερτέρα.

Εκλαμπροτέρα Ουρανών, φωτός καθαρωτέρα,
των Ουρανίων στρατιών, πασών αγιωτέρα.

Μαρία αειπάρθενε, κόσμου παντός Κυρία,
άχραντε νύμφη πάναγνε, Δέσποινα Παναγία.

Μαρία νύμφη άνασσα, χαράς ημών αιτία,
Κόρη σεμνή βασίλισσα, Μήτηρ Υπεραγία.

Τιμιωτέρα Χερουβίμ, υπερενδοξοτέρα,
των ασωμάτων Σεραφίμ, των Θρόνων υπερτέρα.

Χαίρε το άσμα Χερουβίμ, Χαίρε ύμνος αγγέλων,
Χαίρε ωδή των Σεραφίμ, χαρά των αρχαγγέλων.

Χαίρε ειρήνη και χαρά, λιμήν της σωτηρίας,
παστάς του Λόγου ιερά, άνθος της αφθαρσίας.

Χαίρε παράδεισε τρυφής, ζωής της αιωνίας,
χαίρε το ξύλον της ζωής, πηγή αθανασίας.

Σε ικετεύω, Δέσποινα, Σε νυν επικαλούμαι,
Σε δυσωπώ, Παντάνασσα, Σην χάριν εξαιτούμαι.

Κόρη σεμνή και άσπιλε, Δέσποινα Παναγία,
Θερμώς επικαλούμαί Σε, Ναέ ηγιασμένε,

Αντιλαβού μου, ρύσαί με, από του πολεμίου
και κληρονόμον δείξον με, ζωής της αιωνίου. 

Ο ΤΟΜΟΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Ο ΤΟΜΟΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ Βαρθολομαῖος, ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης ...