Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2014

ΜΕ ΙΜΑΤΙΟΝ ΜΕΛΑΝ Χριστούγεννα στό κελλί
Χριστούγεννα, ἐπέστρεψε ὁ ξένος στὸ κελλί, 
κατόπιν ἀγρυπνίας καὶ ξεκουράστηκε, 
μετὰ ἔστρωσε τὸ τραπέζι 
καὶ ἄναψε δυὸ κεριὰ 
καὶ εἶπε στὸν ἑαυτό του χρόνια πολλὰ

Ἡμέρα λαμπρὴ
καρδιὰ γαλήνια
μονάζω ἐδῶ
μένω χωρὶς κανέναν 
μὲ ἱμάτιον μέλαν


1997 Πρωὶ στὸ Κελλί 
Ιερομόναχος Συμεών