Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2015

Τα Δώρα Του και τα δώρα μας Ομιλία κατά τον πανηγυρικό Εσπερινό των Χριστουγέννων 2015

    
ΟΜΙΛΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
Πολύ δίκαια την αγία αυτή νύκτα της γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ,Σεβασμιώτατε Πάτερ και Δέσποτα ,Χριστοφόροι, λαμπροφορούντες  και αγγελόμορφοι Πατέρες και Αδελφοί προσκυνηταί της Θείας Γέννας, πολύ δίκαια, ο άγγελος του Θεού, που απεστάλη προς τους αγραυλούντας ποιμένες της Βηθλεέμ έβαλε την χαρμόσυνο εκείνη φωνή «ιδού ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην, ήτις έσται παντί τω λαώ,ότι ετέχθη υμίν σήμερον Σωτήρ,ός έστι Χριστός Κύριος,εν πόλει Δαβίδ». Και τίποτα δεν είναι φυσικώτερο από τον ενθουσιασμό, με τον οποίον πλήθος αγγελικής στρατιάς ελαμπροφωνούσε την  ίδιαν εκείνην νύκτα υπεράνω της Βηθλεέμ και έψαλλε και έλεγε «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γής ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία». Η Γέννησις του Σωτήρος είναι μια πραγματικότητα και δια τούτο κατά την αγία αυτή νύκτα δισεκατομμύρια χριστιανών. Μυριάδες μυριάδων αγγέλων και αρχαγγέλων και εκατομμύρια δικαίων και ευσεβών και αγίων ψυχών, αι οποίαι εδικαώθησαν και απολαμβάνουν εις τον ουρανόν τας απαρχάς και τα προοίμια της αιωνίου δόξης και χαράς των, πανηγυρίζουν και δοξολογούν και ψάλλουν το μεγαλύτερο μήνυμα χαράς και ελπίδος δια τον κόσμον ολόκληρον ,ανεξαρτήτως χρώματος και φυλής, που ακούσθηκε ποτέ , «ετέχθη ημίν σήμερον Σωτήρ». Εγεννήθη δια όλους τους ανθρώπους σήμερον ο Σωτήρ, ο Χριστός. Ο Αιώνιος εγγενήθη εν χρόνω δια να αγιάση την ζωήν μας. «Ο παλαιός των ημερών παιδίον γέγονεν». Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Θεός και άνθρωπος ενώθηκαν σε ένα πρόσωπο, στο πρόσωπο του σαρκωμένου Λόγου. Και οι άνθρωποι στα πρόσωπα των απλοϊκών ποιμένων  της Βηθλεέμ, έσπευσαν να προσκυνήσουν το θείο Βρέφος και ευλαβικά να καταθέσουν τα δώρα της καρδιάς τους στα άχραντα πόδια Του τα πλέον ωραία κατάλευκα αρνάκια των που συμβολίζουν την αναγέννηση της φύσεως μέσα από την Γέννηση του Δημιουργού της . Και  ύστερα από μερικό καιρόν ήλθαν εις την Βηθλεέμ οι Μάγοι οι Πέρσαι, δηλαδή από την τάξιν την λεγομένην των Μάγων, που αποτελείτο από επισήμους φιλοσοφούντας και αστρονόμους,και του προσέφεραν τα ιδικά τους πολύτιμα δώρα Χρυσόν και λίβανον και σμύρνα  που συμβολίζουν την βασιλικήν ιδιότηταν του Παιδίου Ιησού ,την Θεϊκή Του φύση και τον θυσιαστικόν Του θάνατον αντίστοιχα . Και είναι γεγονός , αγαπητοί μου, ότι όταν έρχονται στο νού μας οι εικόνες εκείνων των προσκυνήσεων προς το βρέφος Ιησού γεννάται μέσα μας η ζωηρά επιθυμία να ζούσαμε κι εμείς την εποχή εκείνη . Να πληροφορούμεθα  κι εμείς κατά τον ίδιον τρόπον την Γέννησιν του Χριστού μας και να επηγαίναμεν να τον προσκυνήσουμεν με χαρά ανεκλάλητο και συγκίνηση μεγάλη και να του προσφέραμε κι εμείς τα δώρα τα δικά μας. Η ευκαιρία όμως αυτή δεν χάθηκε για κανένα .Ο Χριστός ήλθε και μένει και δέχεται τις προσκυνήσεις και τα δώρα μας. Τα δέχεται όχι μόνο κάθε χρόνο κατά τον εορτασμό της Γεννήσεώς του αλλά εις κάθε καιρό που θα θέλαμε να του τα προσφέρουμε. Και εις τα προς αυτόν δώρα μας έχουμε τούτο το ευχάριστο δικαίωμα, τα δώρα μας ενώ ήδη του τα προσφέραμε, δέχεται να του τα προσφέρουμε «πάλιν και πολλάκις», κάθε ημέρα και ώρα της ζωής μας. Οι Ποιμένες και οι Μάγοι  προσκύνησαν άπαξ τον νεογέννητο Χριστό .Εμείς έχουμε το μεγάλο προνόμιο να Τον προσκυνούμε και να Τον δοξάζουμε και να του προσφέρουμε τα δώρα μας σε όλη την επί γης ζωή μας. Εκείνοι προσκύνησαν εις το πρόσωπο του νεογέννητου Ιησού το θείο Βρέφος. Εμείς, φωτισμένοι από την Αποκάλυψή του, τον πιστεύουμε και τον γνωρίζουμε και τον προσκυνούμε ως εναθρωπήσαντα Θεόν, όχι απλώς ως όργανον της σωτηρίας μας, αλλά ως τον Σωτήρα μας, όχι δε μόνο τον Σωτήρα μας αλλά και τον Μισθαποδότη μας. Η μεγάλη του αγάπη θέλησε και δέχεται ως δώρα μας προς αυτόν πράγματα τα οποία, εις ακριβολογία είναι καθήκοντά μας και υποχρεώσεις μας προς αυτόν και για δικό μας κέρδος και όφελος. Η προσευχή μας, όχι μόνο όταν τον δοξολογούμε, αλλά και όταν τον ευχαριστούμε και τον παρακαλούμε του είναι δώρο ευχάριστο. Η μετάνοια μας , η κατάνυξή μας , τα δάκρυά μας, η θρησκευτική μας αυτοταπείνωση  χάρις εις την άπειρο καλοσύνη του Χριστού μας γίνονται δεκτά από μέρους του, ως δώρα μας προς αυτόν ,και δώρα που όχι μόνο τον ευχαριστούν, αλλά και τον συγκινούν και τον υποχρεώνουν . Δώρα μας θεωρεί ακόμα το να κάνουμε την ομολογία μας εμπρός εις τους ανθρώπους, να ενδιαφερώμεθα  δια το Ευαγγέλιό του, να κρατούμε τον Σταυρό του , να κηρύττουμε τον λόγο του, ακόμη και να τον ακούμε και να τον παραλαμβάνουμε στις ψυχές μας. Οι αγαθοεργίες μας, οι ευσπλαχνίες και ελεημοσύνες μας προς τους πάσχοντες και δυστυχισμένους, τους απροστάτευτους και κατατρεγμένους  είναι δώρα πολύτιμα προς αυτόν που τα δέχεται με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη μεγάλη όπως ο ίδιος μας το λέγει καθαρά εις το κατά Ματθαίον ευαγγέλιον ,όταν κάνει λόγο για το τι θα ανταποδώσει ο ίδιος εις τους δικαίους κατά την Δευτέραν Παρουσίαν του και την γενικήν ανταπόδωσιν. Το ψωμί εις τον πεινασμένο, το νερό μας προς τον διψασμένο ,το ρούχο μας στον γυμνό , η προστασία μας στον απροστάτευτο και δυστυχισμένο ξένο. Η στέγη στον άστεγο, η στοργική μας επίσκεψη προς τον ασθενή και τον φυλακισμένο ,η αναπτέρωση της χαμένης ελπίδας στον απελπισμένο και ότι άλλο παρόμοιο τα θεωρεί ως ευεργεσίες και δώρα προς τον ίδιο , με υποχρέωσή του, ενώ εμείς δώσαμε την ανθρώπινη ελαχιστότητα, να μας κάνει εκείνος την ανταπόδοση με την θεϊκή του μεγαλειότητα . Όμως το Θείο της Παρθένου Βρέφος, του οποίου την γέννησιν εορτάζει σήμερα ολόκληρος ο χριστιανικός κόσμος , και μαζί  με αυτόν και ο κόσμος ο ουράνιος, είναι Βρέφος   μεγαλόδωρο  και για τούτο τον λόγο ήλθε στη γη. Ηλθε για να γεμίσει τον άνθρωπον και την ανθρωπότητα με τα δικά του δωρήματα, τα πολλά, τα μεγάλα, τα ασύγκριτα , τα υπέρτιμα . Ηλθε και μας έφερε τον Θεό υπό την δική μας σάρκα και την δική μας μορφή. Ηλθε και μας εφανέρωσε τον Θεόν , την αλήθεια , την δικαιοσύνη , την αγαθότητα και την αγάπη, και την συγκατάβαση και το έλεος του Θεού , τον θείο νόμο , τις θείες εντολές , τις θείες επαγγελίες ,τις θείες οδούς. Ηλθε και μας έδωσε την ευαγγελική του διδασκαλία ,το ευαγγελικό του κόπο και την καθοδήγηση του, το θείο του πρότυπο ,το οποίο κατέστησε μέσα από το προσωπικό του δίδαγμα και ανθρώπινο  πρότυπο. Ηλθε και μας έδωσε την ταπεινοφροσύνη του, την μακροθυμία του, την υπομονή του, την καλοσύνη του για να δώσει τέλος, χάριν  μας, και αυτό το Τίμιο Αίμα του . Ηλθε και υπέφερε ο ίδιος προκειμένου να γίνει η ανάπαυση όλων των κοπιόντων και πεφορτισμέμων. Ηλθε και ανέλαβε τις αμαρτίες μας και έπαθε αυτός ότι θα έπρεπε να πάθουμε εμείς  προκειμένου να μας δικαιώσει απέναντι του Θεού εις σωτηρία μας και εις ζωην μας αιώνιον . Ηλθε για να μας κάνει παιδιά του Θεού , Λαόν υπερούσιον και προς τούτο μας εδώρησε την Εκκλησία του ,την πίστη του ,το βάπτισμά του. Και θέλοντας να είμαστε σώμα του και αίμα του , μας προσφέρει μέσα από την θεία Κοινωνία το δικό του πανάγιο Σώμα και το δικό του Τίμιο Αίμα. Ηλθε για να μας ικανώσει εις ανάστασιν ζωής και δόξης αιωνίου και πριν από αυτό μας βεβαιώνει πως αν φυλάσσουμε τις εντολές του και προ πάντων την εντολή της αγάπης αν και βρίσκεται εις τους ουρανούς θα είναι διαρκώς πλησίον μας ,όχι μόνο πλησίον μας αλλά και εντός μας, για να μας δεχθή τέλος κοντά του , και μας φέρει προς τον Ουράνιο Πατέρα  του και μας στήσει ενώπιον του, πρόσωπον προς πρόσωπον, εκλεκτούς και αγαπημένους του . ‘Ηλθε ακόμα το βρέφος της Παρθένου δια να μας απαλλάξει από τας κακίας , τους δόλους μας, τας αλαζονείας μας ,τας σκληρότητάς μας , και να μας αναγεννήσει και μας δωρίσει παιδική αθωότητα και απόλυτο εμπιστοσύνη προς τον Ουράνιο Πατέρα μας και Θεό μας. Και όλα τούτα τα ευλογημένα δωρήματα του νεογέννητου Χριστού μας, αποτελούν , Σεβασμιώτατε και αγαπητοί Πατέρες και αδελφοί, αποτελούν τα μόνα διέξοδα εις τα αδιέξοδα τα οποία έχει περιέλθει σήμερον η ανθρωπότης . Ο Χριστός ήλθε όχι μόνο για να γίνει ο αγιασμός μας ,αλλά και η ειρήνη και η δικαιοσύνη και η ενότητα και η αγάπη κάθε ψυχής, κάθε οικογενείας, κάθε κοινωνίας, ολοκλήρου της  ανθρωπότητος  . Ο δρόμος  της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους είναι μονόδρομος  και είναι αυτός που οδηγεί στην ταπεινή φάτνη της Βηθλεέμ. Ας ευχηθούμε και ας προσευχηθούμε μέσα από τα βάθη της καρδίας μας τούτη την αγία νύκτα να εμπεδώσουν το μήνυμα της Θείας Γεννήσεως οι ισχυροί της γης και να αλλάξουν πορεία , να φωτισθούν από τον υπέρλαμπρο αστέρα της Βηθλεέμ και με ταπείνωση να ζητήσουν συγνώμη από τον Ιησού Χριστό γιατί παρέβλεψαν τις θείες εντολές του και προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα νέο ανθρώπινο μοντέλο απρόσωπο και μηχανοποιημένο .Να δουν επιτέλους  τον άνθρωπο σαν εικόνα του Θεού και όχι σαν άψυχο αριθμό .Να αποποιηθούν τον άχαρο ρόλο του Ηρώδη που επέλεξαν αναζητώντας μανιωδώς την «ψυχήν του Παιδίου ίνα απολέσουν αυτήν» ,και να ενδυθούν τον υπέροχο ρόλο του Ιωσήφ του Προστάτου της Παρθένου και του Βρέφους Ιησού που παρέλαβε το Παιδίον και το προστάτευσε μέσα στην ασφάλεια της στοργικής του αγκαλιάς . Αυτός είναι ο πραγματικός και ευλογημένος ρόλος του ηγέτη. Να προστατεύει τον Λαό που του εμπιστεύθηκε ο Θεός, να τον οδηγεί με ασφάλεια στην ευημερία, την γαλήνη και την ειρήνη και όχι να τον αφανίζει στο όνομα ανόμων συμφερόντων.         
Η Πατρίδα μας , η ευλογημένη Ελλάδα μας, εορτάζει την Μητρόπολη των Εορτών  υπό την σκιάν μιας από τις μεγαλύτερες κρίσεις της ιστορίας των νεωτέρων χρόνων. Μίας κρίσης που πρωτίστως είναι  κρίση ηθική και μετά οικονομική. Δεν δεχθήκαμε τα θεϊκά  δωρήματα του Ιησού και Σωτήρα μας αλλά προτιμήσαμε τα  ανθρώπινα και ευτελή . Όμως ο Χριστός ήλθε και μένει και προσδοκά και μας αναμένει εκεί στο φτωχικό Σπήλαιο της Βηθλεέμ . Ας πάμε απόψε κοντά του και ας αφήσουμε στα άχραντα πόδια του την καρδιά μας και στα χέρια του τα τίμια το μέλλον μας. Όταν έχουμε  μαζί μας τον Θεό δεν υπάρχει πόνος, θλίψις και στεναχωρία . Δεν υπάρχει αβεβαιότης και μελαγχολία  και ουδεμία οικονομική δυσχέρεια δεν μπορεί να θίξει και αμαυρώσει τον εσωτερικό μας πλουτισμό και το μεγαλείο της ψυχής μας. Ας γονατίσουμε λοιπόν απλοϊκοί ποιμένες και εμείς ενώπιόν του εορτασταί  της Γεννήσεώς του και ας ψάλλουμε με όλη μας την χαρά και όλο μας τον ενθουσιασμό τον αγγελικό ύμνο «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επι γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία»
 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑ ΥΓΙΕΙΝΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΑ .
Αρχιμανδρίτης Τιμόθεος Ηλιάκης 
Ομιλία κατά τον πανηγυρικό Εσπερινό των Χριστουγέννων 2015 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αναργύρων Ν.Ιωνίας χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ν.Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ.Γαβριήλ . 


"Της Ελλάδος παιδιά" Αφιέρωμα στη Τραγουδίστρια της Νίκης Σοφία Βέμπο

Με την ευκαιρία της μεγάλης εορτής της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου και της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, η Ιερά Μητρόπολη ...