Δευτέρα, 17 Απριλίου 2017

ΦΩΤΟΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Μ.ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΦΩΤΟ ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Μ.ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΗ