Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

"ΑΠΟΨΕ ΕΙΣ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙΟΝ Ο ΝΥΜΦΙΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ..." Γέροντος Χαλκηδόνος Μελίτωνος

"ΑΠΟΨΕ ΕΙΣ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙΟΝ Ο ΝΥΜΦΙΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ..."


Όπως επί αιώνας, διασχίζων κάθε είδους νύκτες και ανέμους, ακολουθούμενος από τα ία και τις ανεμώνες, προσπερνών αρχαία γνώριμα τείχη και βαδίζων επάνω εις τα λιθόστρωτα των ιδίων στενών δρόμων, έρχεται απόψε εις του Φαναρίου το παλαιόν μοναστήριον, εις την Μεγάλην Εκκλησίαν Του - Μόνος και Ολόιδιος - ο Νυμφίος.


Ιδού ο Νυμφίος έρχεται. Και έρχεται εν τω μέσω της νυκτός, ωσάν ένα φως, μέσα από τον άνεμον, ωσάν την γαλήνην. Έτσι, όπως πάντοτε, απόψε εις το Φανάριον, ο Νυμφίος έρχεται. Και ημείς οι δούλοι, γρηγορούντες, Τον αναμένομεν, πιστοί, εις τον ίδιον τόπον, και διαβαίνοντες τα σύνορα των αλλαγών. Τον υποδεχόμεθα και τον προσκυνούμεν.Ευλογημένος ο Νυμφίος, ο που πάλιν έρχεται. Και μακάριοι οι δούλοι, που και πάλιν ευρίσκει γρηγορούντας. Αλλ' ο Νυμφίος απόψε δεν έρχεται μόνον εδώ και μόνον προς ημάς. Έρχεται προς την κάθε ανθρωπίνην κατάστασιν, προς τον κάθε άνθρωπον. Και έρχεται διά να μας εισαγάγη εις το δραματικόν μυστήριον του θείου Πάθους. Έτσι, ως Νυμφίον πορευόμενον προς γάμον, Τον είδε και Τον εβίωσε η Εκκλησία τον Κύριόν της, εις την είσοδον του Πάθους....
Απόψε ο Νυμφίος μας οδηγεί επέκεινα της τραγωδίας, εις την περιοχήν του θεανδρικού παραδόξου, το οποίον ημπορούν να προσψαύσουν και να βιώσουν, όσοι γνωρίζουν εν πίστει να σιωπούν, να κενώνουν εαυτούς από τον εαυτόν τους και να θαυμάζουν. Απόψε μείνατε σιωπηλοί, αδειάσατε τον εαυτόν σας από τον εαυτόν σας και θαυμάσατε. Σας βεβαιώ, απόψε, μέσα από τους στενούς δρομίσκους του Διπλοφαναρίου, μέσα από την άνοιξιν, εδώ προς ημάς ο Νυμφίος έρχεται. Γρηγορείτε και προσεύχεσθε.


Το παραπάνω κείμενο είναι απόσπασμα ομιλίας του μακαριστού Γέροντος Χαλκηδόνος Μελίτωνος. Οι φωτό είναι του Νίκου Μαγγίνα από την Ακολουθία του Νυμφίου το βράδυ της Μ. Δευτέρας στο Φανάρι. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, φέρων επί του στήθους του σταυρόν και όχι αρχιερατικόν εγκόλπιον, προσκυνά τον Νυμφίο της Εκκλησίας. Τον αεί Ερχόμενον! 
Πηγή ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 
Συνέντευξη Μητροπολίτου Ν. Ιωνίας Γαβριήλ στα ΝΕΑ 10 -2-2019

Συνέντευξη Μητροπολίτου Ν. Ιωνίας Γαβριήλ στα ΝΕΑ «Η Εκκλησία θα πρέπει να γίνει πιο ανθρώπινη» Του Μάνου Χαραλαμπάκη ...